Bestyrelsens beretning og referat – Generalforsamlingen 2019


Vi har gennem de sidste par år fokuseret målrettet på flere indsatsområder. Den seneste sæson var ingen undtagelse og med fare for at gentage mig selv, følger her en kort status på hovedaktiviteterne.

• Skolesamarbejdet er fin-tunet, og vi har godt fat i både skoler og kommunens forvaltninger indenfor skole og idræt

• Relationer: Vi har altid haft fokus på at pleje vores relationer med vore samarbejdspartnere i DB, KIF, Kolding Kommune osv. I 2019 fik vi endnu en god relation til Danmarks Brydeforbund, idet Jesper blev valgt ind i DB’s bestyrelse.

Desuden skal nævnes at Tom Møller modtog hæder, både som årets ledertalent ved Hovedforeningen og ved fritidsfesten som årets idrætsleder.

• Trænerstaben er fortsat stabil. Desværre måtte Dima grundet nye arbejdsforhold træde ud af den faste trænerstab, men er heldigvis stadig med på sidelinjen

• KoldingCup: Stævnet fulgte vores efterhånden gennemarbejdede koncept med unikke oplevelser i form af et MegaEvent og stort brydestævne med deltagere fra mange nationer. Dette sammenholdt med nye tiltag, som f.eks. et parallelt begynderstævne og forplejning på overnatningsstedet, betød at vi sidste år slog deltagerrekord i stævnets 20-årige historie med hele 280 deltagere.

• Økonomisk er vi igen i år godt med, og har udover den normale drift lykkedes med at skaffe midler til indkøb af brydemadrasser. – En mobil madras til skolearbejdet – en 12×12 til udskiftning af lærred i klubben samt til brug ved KoldingCup

Fremtiden: Vi er allerede godt i gang med endnu en spændende sæson, hvor bestyrelsen udover den daglige drift, fortsat har fokus på ovenstående hovedpunkter.

• Skolebrydning vil i højere grad foregå i klubben, da både satellitklubber og Tom har fået faste træningstider hver torsdag

• Trænerstaben søges fortsat udvidet med nye træneraspiranter, samtidig med at vore trænere efteruddannes efter en individuel plan tilpasset den enkeltes ønsker.

• KoldingCup 2020 er allerede langt i planlægningen, og jeg kan afsløre, at der er planlagt et helt unikt indslag ved næste års KoldingCup.

• Derudover vil der i 2019/2020 være fokus på – Udarbejdelse af en ny og opdateret strategi med tilhørende handlingsplan. – Opdatere markedsføring og den interne kommunikation ved en ny hjemmeside, som allerede er online – Udbygge det sociale liv i klubben

Bag vores mange aktiviteter står en altid velvillig stab af frivillige, der er helt afgørende for klubbens drift. Der skal derfor lyde en stor tak til forældre, ledere og venner af klubben, som gør det muligt, at vi kan holde et eksemplarisk stort aktivitetsniveau.

På bestyrelsens vegne
Niels Hansen

Bestyrelsens beretning som PDF

Referat: Generalforsamling 2019


d. 3. oktober 2017 kl 18:30 i Sydbank Arena, Ambolten 4-6; 6000 Kolding.
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.: Valg af dirigent og mødereferent
Ref:
Dirigent: Bjarne Stolten Thomsen
Mødereferent: Niels Hansen
2.: Bestyrelsens beretning
Ref
Beretningen blev forelagt generalforsamlingen og vedlagt referatet
3.: Regnskabsaflæggelse
Ref
Regnskabet blev gennemgået og viste overskud på kr. 10.368,-
Egenkapitalen er dermed steget til kr, 212.000,-
4.: Behandling af indkomne forslag
Ref
Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer vedr. reducering af bestyrelsen fra 7 medlemmer til 5 medlemmer
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med virkning fra 2020
5.: Fastsættelse af kontingent
Ref
Kontingent for skolebrydning og ninjakids nedsættes til 200 kr.
Øvrige hold har uændret kontingent på 400 kr hvert halve år
6.: Budget for det kommende regnskabsår
Ref
Budget med budgetteret overskud på kr. 4.000 blev fremlagt og godkendt
7.: Valg
Valg til Bestyrelsen;
• Formand for 2 år Niels Hansen valgt for 2 år
• B – Medlem for 2 år Tom Møller valgt for 2 år
• B – Medlem for 2 år, Vakant
Valg af suppleanter:
• 1. Suppleant for 1 år Rene Schrøder
• 2. Suppleant for 1 år
Valg af Revisorer:
• Revisor for 2 år Lilly Wolf
8.: Eventuelt
Ref
Der blev udtrykt store forventninger til rekrutering via skolebrydning efter Tom er begyndt som fast aftentræner om torsdagen
Brydelejren var i år en stor succes med over 100 tilmeldte. Der er i styregruppen enighed om at det i kommende år er max deltagerantal.
Der er ikke planer om større arrangementer i den kommende sæson, udover KoldingCup. Fokus vil være på rekruttering fra skolerne og udbygge det sociale sammenhold
Den nye hjemmeside blev præsenteret

Referent
Niels Hansen
KIF Brydning

Referat fra Generalforsamlingen 2019 som PDF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *