Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne
1
Valg af dirigent og mødereferent
2
Bestyrelsens beretning
3
Regnskabsaflæggelse
4
Behandling af indkomne forslag
Der gøres opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
5
Fastsættelse af kontingent
6
Budget for det kommende regnskabsår
7
Valg
Valg til Bestyrelsen;
• Næstformand for 2 år
• Kasserer for 2 år
• B – Medlem for 2 år
Valg af suppleanter:
• 1. Suppleant for 1 år
• 2. Suppleant for 1 år
Valg af Revisorer:
• Revisor for 2 år
8
Eventuelt

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen KIF Brydning

https://usercontent.one/wp/www.kifbrydning.dk/wp-content/uploads/2020/08/Generalforsamling-2020-Indkaldelse.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *