Indkaldelse til generalforsamling 2022

KIF Brydning indkalder hermed til ordinær generalforsamling

d. 4. oktober 2022 kl. 18.00

i Sydbank Arena, Ambolten 4-6; 6000 Kolding.

KIF Brydning giver lidt mad i forbindelse med generalforsamlingen, tilmelding derfor senest fredag d. 30. september til Niels (31487368) eller på mail info@kifbrydning.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og mødereferent

2 Bestyrelsens beretning

3 Regnskabsaflæggelse

4 Behandling af indkomne forslag

Der gøres opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen

5 Fastsættelse af kontingent

6 Budget for det kommende regnskabsår

7 Valg

Valg til Bestyrelsen;

·       Formand for 2 år (Niels Hansen modtager genvalg)

·       B – Medlem for 2 år (Jesper Kirkegaard modtager genvalg)

  • B – Medlem for 2 år (Tom Nyeng Møller modtager genvalg)

Valg af suppleanter:

• 1. Suppleant for 1 år

• 2. Suppleant for 1 år

Valg af Revisorer:

• Revisor for 2 år

8 Eventuelt

Comments are closed.