Indkaldelse til generalforsamling

KIF Brydning indkalder hermed til ordinær generalforsamling
d. 3. oktober 2017 kl 18:30
i Sydbank Arena, Ambolten 4-6; 6000 Kolding.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og mødereferent
2 Bestyrelsens beretning
3 Regnskabsaflæggelse
4 Behandling af indkomne forslag
Der gøres opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
5 Fastsættelse af kontingent
6 Budget for det kommende regnskabsår
7 Valg
Valg til Bestyrelsen;
• Formand for 2 år
• B – Medlem for 2 år
• B – Medlem for 2 år
Valg af suppleanter:
• 1. Suppleant for 1 år
• 2. Suppleant for 1 år
Valg af Revisorer:
• Revisor for 2 år
8 Eventuelt

FORSLAG til vedtægtsændringer

Det foreslås at vedtægterne ændres således bestyrelsen består af 5 medlemmer istedet for de nuværende 7.

Comments are closed.