Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne1Valg af dirigent og mødereferent2Bestyrelsens beretning3Regnskabsaflæggelse4Behandling af indkomne forslagDer gøres opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i...

Funktionel træning for voksne

Har du lyst til at prøve et helt nyt motionstilbud, så kan funktionel træning være noget for dig. Så starter...